Forside

COVID-19

Kære alle medlemmer og forældre i Hotspot! 

Læs forældrebrev fra Skolechef Anette Nedermark Forældrebrev d. 24.11.21

Så stiger smittetallet desværre i Frederikshavn igen og vi er nødt til at forholde os til det.

Det betyder at vi kommer til at lave børnegrupper igen. Mén disse grupper er IKKE inddelt efter skole som under lockdownen, men efter børnenes personlige interesser.

På denne måde holder vi evt. smittekæder på et minimum og isoleret i grupperne.

Grupperne vil være af en uges varighed, dog vil denne første omgang gælde både denne og næste uge.

Grupperne hedder:

Sports gruppen – fodbold, pool, bordtennis ect.

Voksne: Lars og Jens Christian

Gruppe lokale: Sporten (kælderen)

Computer gruppen – Gaming, Playstation, VR ect.

Voksne: Per og Lone M

Gruppe lokale: Computer rummet

Krea gruppen – Krea, glas, ler, træ ect. 

Voksne: Mette, Mikkel og Jette

Lokale: krea-øen

Musik gruppen – øve på sit instrument, sang, musik og dans

Voksne: Preben, Anne, Jessica og Martin

Lokaler: musik

Udendørs aktiviteter er IKKE gruppeopdelt da vi er i den friske luft

Baren holder åben skiftevis for alle grupper i løbet af dagen.

Alle aftalte turer ud af huset er fra dags dato aflyst.

Aftenklub:

Alt aftenklub foregår udendørs…

Baren vil åbne igennem døren ca én gang i timen. Indgang ved skatebanen

NYT – NYT – NYT 

Aftenklubben har igen åben om mandagen kl. 18.30 – 21.50

Går du i vores fritidsklub og går i 5. kl. må du komme i vores aftenklub den første mandag i hver måned. (Gratis)

5. klasse bydes velkommen til en almindelig klubaften, hvor der vil være fokus på relationer, trivsel, sport, spil osv.

For at det bliver en god oplevelse har vi ekstra personale tilknyttet de klubaftener, hvor 5. kl. kan komme.

Kommende datoer for 5. kl. (Indmeldt i fritidsklubben)

  • 6. december 2021
  • 3. januar 2022
  • 7. februar 2022
  • 7. marts 2022
  • 4. april 2022
  • 2. maj 2022
  • 6. juni 2022

Velkommen til HotSpot 9900  Fritids- og Ungdomsklub for børn og unge i Frederikshavn by.

Takstblad pr. 1. juni 2021

Takstblad for 2022 – dagtilbud SFO og klubber

Fritids- og ungdomsklub