Forside

Velkommen til HotSpot 9900
Fritids- og Ungdomsklub for børn og unge i Frederikshavn by.

NYT – NYT

Går du i vores fritidsklub og går i 5. kl. må du komme i vores aftenklub den første mandag i hver måned. (Gratis)

5. klasse bydes velkommen til en almindelig klubaften, hvor der vil være fokus på relationer, trivsel, sport, spil osv.

For at det bliver en god oplevelse har vi ekstra personale tilknyttet de klubaftener, hvor 5. kl. kan komme.

Kommende datoer for 5. kl. (Indmeldt i fritidsklubben)

  • 6. december 2021
  • 3. januar 2022
  • 7. februar 2022
  • 7. marts 2022
  • 4. april 2022
  • 2. maj 2022
  • 6. juni 2022

Takstblad for 2022 – dagtilbud SFO og klubber

Fritids- og ungdomsklub