Forside

Fritids- og Ungdomsklubben HotSpot 9900 for børn og unge i Frederikshavn by.

Konsekvenser grundet besparelser i budget 2024

Frederikshavn:
– Fra mandag d. 29. april 2024 lukker ungdomsklubben kl. 21:20
Fritidsklubben lukker kl. 17:30 om fredagen fra d. 3. maj 2024
– Der justeres i åbningstiden i skoleferier både i fritidsklub og ungdomsklub – Dette annonceres på hjemmesiden og på de sociale medier.
– Der bruges ikke vikarer. Vi dækker hinanden ind eller lukker for en aktivitet i yderste konsekvens
– En vakant stilling genbesættes ikke
– Rengøring nedjusteres med 14 t/u pr. 1. juni 2024

Ravnshøj og Strandby Ungdomsklubber:
– Der lukkes én aften i Ravnshøj pr. 1. august 2024. Dette betyder at oplandsklubberne begge har to åbningsaftner ugentligt.
– Vikardækning sker internt i organisationen

Ændringer i Baren

Baren har pr. 1. april et grundsortiment, som kan købes hver dag.
Sortimentet er: Toast, Frugt, Kiks og diverse drikkevarer.

Der vil hver dag være en særlig ting på menuen.

Mandag: Grundsortiment + Foccasia
Tirsdag: Grundsortiment + Pølsehorn
Onsdag: Grundsortiment + Pizzaboller
Torsdag: Grundsortiment + en varm ret
Fredag: Grundsortiment + Rester eller Foccasia

Der vil fra 1. april være prisjusteringer på de fleste varer i baren. Det er dog stadig billige priser.
For yderligere oplysninger eller spørgsmål kan Baren kontaktes.

Nyt takstblad for 2024

Takstblad

Fritids- og ungdomsklub