Medarbejderne

Her vises alle medarbejdere i Hotspot

     

Leder
Renate Weilov

Afdelings leder
Per Fischer
Koordinerende
Pædagog
Lone Martinussen
 
Pædagog
Mette Dixon
Pædagog
Nicolai Hamann
Pædagog
Jens Christian
Bjerregaard
     

Pædagog
Lars Jensen

Pædagog
Lone Nielsen
Pædagog
Mette Justesen
     
Pædagog
Mikkel Egelund
Pædagog
Mona Hansen
Pædagog
Jane Nielsen
 

Pædagog
Jette Gunst

Studerende
Joachim Frederiksen
   
 Rengøring
Margit Vejen
 Rengøring
Conny Larsen

Fritids- og ungdomsklub