Medarbejderne

 

Her vises alle medarbejdere i Hotspot

     

Leder
Renate Weilov

Afdelings leder
Per Fischer
Koordinerende
Pædagog
Lone Martinussen
   
Pædagog
Bjørn Thomsen
Pædagog
Jens Christian
Bjerregaard
     

Assistent
Lars Jensen

Pædagog
Lone Nielsen
Assistent
Mette Justesen
     
Pædagog
Mikkel Egelund
Pædagog
Mona Hansen
Pædagog
Jane Nielsen
 

Pædagog
Jette Gunst

Studerende
Rikke Koch Johnsen
   
 Rengøring
Margit Vejen
 Rengøring
Conny Larsen

 

Fritids- og ungdomsklub