Strandby UK

Strandby Ungdomsklub
Skolevej 6
9970 Strandby

Kontakt:
Per Fischer eller leder Renate Weilov

Åbningstid & målgruppe:
Tirsdag og torsdag kl. 18.30 – 21.30

Målgruppen er 5. kl. til 18 år.

Der er gratis at gå i ungdomsklub. Medbring sygesikringsbevis ved indmeldelse, da vi registrerer alle medlemmer.

Fritids- og ungdomsklub