Fritidsklub

For børn fra 3 klasse efter skoletid:
Se takst her: Takstblad for 2023 – dagtilbud SFO og klubber
For børn fra 4 klasse efter skoletid:
Se takst her: Takstblad for 2023 – dagtilbud SFO og klubber
Betaling:
Al betaling foregår gennem Frederikshavn kommune, der udsender indbetalingskort.
Indmeldelse:
Foregår på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, under “Digital pladsanvisning” “start selvbetjening”
Find vejledning her: Guide til indmeldelse
Der er mulighed for at opnå hel, eller delvis friplads. Ansøgningsskema rekvireres på kommunens hjemmeside: www.frederikshavn.dk/digital pladsanvisning / start selvbetjening
Udmeldelse:
Udmeldelse af Fritidsklubben sker inden den 1 eller inden den 15, med mindst 1 måneds varsel, elektronisk på kommunens hjemmeside: www.frederikshavn.dk/digital pladsanvisning .
Vær opmærksom på at der skal bruges MitID. 
Ferielukket:
Klubben holder ferielukket på alle helligdage, Grundlovsdag, samt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, og mellem jul og nytår.
Generelt:
Der henstilles til at værdigenstande ikke ligger i garderoben, men opbevares personligt eller afleveres i Bananen
Hvis man tilmelder sig ture eller andre aktiviteter forventer vi at man møder op, eller melder afbud.

Hvis der opstår problemer i form af konflikter, man bliver ked af det eller andet, kontaktes en voksen eller forældrene kan kontakte os.

Vi er et klubtilbud, hvor der ikke er kontrolleret fremmøde, hvilket betyder at vi ikke kontrollerer om børnene kommer hver dag.

Vi hjælper gerne børnene med en påmindelse om, hvornår de skal gå, enten hjem eller til en anden aktivitet.
Forældre kan altid ringe og høre om deres barn er mødt op.

Prøv at gå i aftenklub:

Går du i vores fritidsklub og går i 5. kl. må du komme i vores aftenklub den første mandag i hver måned. (Gratis)

5. klasse bydes velkommen til en almindelig klubaften, hvor der vil være fokus på relationer, trivsel, sport, spil osv.

For at det bliver en god oplevelse har vi ekstra personale tilknyttet de klubaftener, hvor 5. kl. kan komme.

Fritids- og ungdomsklub