Bestyrelsen

Bestyrelsen er bredt sammensat af forældrer, medarbejderrepræsentanter, politikere og repræsentanter for fagbevægelsen.
Bestyrelsen holder møde fem gange årligt.
Valg til forældrebestyrelsen holdes 1 gang årligt.
Udpegede repræsentanter følger byrådsperioden.
Helle Pedersen er formand for bestyrelsen
             
Formand
Helle Pedersen
Udpeget af Socialdemokratiet
Næstformand
Morten Christiansen
Udpeget af LO
Bestyrelsesmedlem
Cai Møller
Udpeget af LO

Bestyrelsesmedlem
Jill Lovén Jordansen
Forældrevalgt

       

 Bestyrelsesmedlem
Martin Oldgaard
Forældrevalgt

  Bestyrelsesmedlem
Alice Pedersen
Forældrevalgt
  Bestyrelsesmedlem
Jan Borg
Forældrevalgt

 Bestyrelsesmedlem
Henriette Thomsen
Forældrevalgt

     

  Bestyrelsesmedlem
Mette Justesen
Udpeget af Medarbejderne

  Bestyrelsesmedlem
Lone Nielsen
Udpeget af
Medarbejderne
  Bestyrelsessuppleant
Ann Welander
Forældrevalgt

Fritids- og ungdomsklub