Bestyrelsen

Bestyrelsen er bredt sammensat af forældrer, medarbejderrepræsentanter, politikere og repræsentanter for fagbevægelsen.
Bestyrelsen holder møde fem gange årligt.
Valg til forældrebestyrelsen holdes 1 gang årligt.
Udpegede repræsentanter følger byrådsperioden.

 

           
Formand
Helle Pedersen
Udpeget af Socialdemokratiet
Næstformand
Morten Christiansen
Udpeget af LO
Bestyrelsesmedlem
Cai Møller
Udpeget af LO

Bestyrelsesmedlem
Eva Breining
Forældrevalgt

   

 Bestyrelsesmedlem
Henrik Schiønning
Forældrevalgt

  Bestyrelsesmedlem
Mette Helbo Jensen
Forældrevalgt
  Bestyrelsesmedlem
Jan Borg
Forældrevalgt

 Bestyrelsesmedlem
Henriette Thomsen
Forældrevalgt

 

  Bestyrelsesmedlem
Jane Nielsen
Udpeget af Medarbejderne

  Bestyrelsesmedlem
Lone Nielsen
Udpeget af
Medarbejderne
  Bestyrelsessuppleant
Liselotte Pedersen
Forældrevalgt

Fritids- og ungdomsklub