Bestyrelsen

Bestyrelsen er bredt sammensat af forældre, medarbejderrepræsentanter, politikere og repræsentanterfra fagbevægelsen.
Bestyrelsen holder møde fem gange årligt.
Valg til forældrebestyrelsen holdes 1 gang årligt.
Udpegede repræsentanter følger byrådsperioden.
             
Formand
Helle Pedersen
Udpeget af Socialdemokratiet
Næstformand
Morten Christiansen
Udpeget af FH
Bestyrelsesmedlem
Gitte Block Andersen
Udpeget af FH

Bestyrelsesmedlem
Maria Emborg
Forældrevalgt

       

 Bestyrelsesmedlem
Poul-Erik Stenbakken
Forældrevalgt

  Bestyrelsesmedlem
Katja Reese
Forældrevalgt
  Bestyrelsesmedlem
Morten Thøgersen
Forældrevalgt

 Bestyrelsesmedlem
Kristina Thomsen
Forældrevalgt

       

  Medarbejderrepræsentant
Jane Nielsen

Medarbejderrepræsentant
 Mette Justesen
Sekretær/ Leder
Renate Weilov

Suppleant
Ann Welander
Forældrevalgt

Fritids- og ungdomsklub