Bestyrelsen

Bestyrelsen er bredt sammensat af forældre, medarbejderrepræsentanter, politikere og repræsentanterfra fagbevægelsen.
Bestyrelsen holder møde fem gange årligt.
Valg til forældrebestyrelsen holdes 1 gang årligt.
Udpegede repræsentanter følger byrådsperioden.
           
Formand
Helle Pedersen
Udpeget af Socialdemokratiet
Næstformand
Morten Christiansen
Udpeget af LO
Bestyrelsesmedlem
Cai Møller
Udpeget af LO

Bestyrelsesmedlem
Eva Breining
Forældrevalgt

   

 Bestyrelsesmedlem
Henrik Schiønning
Forældrevalgt

  Bestyrelsesmedlem
Mette Helbo Jensen
Forældrevalgt
  Bestyrelsesmedlem
Jan Borg
Forældrevalgt

 Bestyrelsesmedlem
Henriette Thomsen
Forældrevalgt

   

  Medarbejderrepræsentant
Jane Nielsen

Medarbejderrepræsentant
 Mette Justesen
Sekretær/ Leder
Renate Weilov

Fritids- og ungdomsklub