Indmeldelse

Indmeldelse kan ske fra d. 1. eller 16. i en måned
Du skal indmelde dit barn digitalt
  • Gå ind på www.frederikshavn.dk
  • Gå ind i selvbetjening, og følg vejledningen
  • Du skal bruge MitID

Guide Indmeldelse i Fritidsklub

Når du har tilmeldt dit barn, skal du downloade nedenstående stamkort, og aflevere det i HotSpot. Stamkortet kan også sendes på mail til rewe@frederikshavn.dk   

Download Indmeldelsesblanket PDF

Fritids- og ungdomsklub